Happy Vibes Meaning in Marathi | Happy Vibes चा अर्थ मराठीत

Happy Vibes Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Happy Vibes” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात हॅपी व्हायब्स शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Happy Vibes चा अर्थ मराठीत [Happy Vibes Meaning in Marathi] काय आहे.

Happy Vibes Meaning in Marathi

Happy Vibes Meaning in Marathi: Happy Vibes या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ आनंदी वातावरण असा होतो.

Happy Vibes चा उच्चार =  हॅपी व्हायब्स ( भावना )

Happy Vibes चा अर्थ मराठीत

  • स्पंदने
  • आनंदी वातावरण
  • भावना

Happy Vibes चे समानार्थी शब्द (Synonym):

  • आभा
  • कंपने
  • ऊर्जा
  • आत्मा
  • आतील प्रकाश

Happy Vibes चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

फरक मतभेद

Happy Vibes चे उदाहरण (Example):

English: Positive Vibes is good for our health.
Marathi: सकारात्मक भावना (Vibes) आपल्या आरोग्यासाठी चांगले असतात.

English: Negative vibes affect our success.
Marathi: नकारात्मक कंप (Vibes) आपल्या यशावर परिणाम करतात.

FAQ:

Happy Vibes चा अर्थ काय?

हॅपी व्हायब्स या शब्दाचा अर्थ मराठी मध्ये आनंदी वातावरण असा होतो.

Happy Vibes चे समानार्थी शब्द काय?

Happy Vibes चे समानार्थी शब्द – कंपने, ऊर्जा, आत्मा, आतील प्रकाश.

Happy Vibes चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Happy Vibes चे विरुद्धार्थी शब्द – बेशुद्धी, असंवेदनशीलता, शांतता, ज्ञान.

Conclusion:

Vibes Meaning in Marathi हे सर्व टॉपिक आपण आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment