Kinds Meaning In Marathi | Kinds चा अर्थ मराठीत

Kinds Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Kinds” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात Kinds शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. चला तर बगूया Kinds Meaning in Marathi | Kinds चा अर्थ मराठीत काय आहे.

Kinds Meaning in Marathi

Kinds Meaning in Marathi
Kinds Meaning in Marathi

Kinds Meaning in Marathi: Kinds या शब्दाचे भाषांतर प्रकार असे केले जाऊ शकते. हे विविध प्रकार, श्रेणी किंवा एखाद्या गोष्टीचे प्रकार दर्शविण्यासाठी वापरले जाते.

उदाहरणार्थ: सफरचंद, आंबा, सफरचंद आणि कॅलेंडुला हे फळांचे प्रकार आहेत.

Kinds चा अर्थ मराठीत

 • कधीही न संपता
 • चिरंतन
 • स्थिर

Kinds चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • प्रकार
 • वाण
 • क्रमवारी
 • श्रेण्या
 • प्रजाती
 • फॉर्म
 • वर्ग
 • शैली
 • गट
 • वर्गीकरण

Kinds चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • “प्रकार” या शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द “एकवचन” किंवा “एकल” आहे.

Kinds चे उदाहरण (Example):

Marathi: फळांच्या प्रकारांत सेब, आंबा, सफरचंद आणि केलंद्रा आहेत.
English: There are different kinds of fruits like apple, mango, pineapple, and watermelon.

Marathi: मराठी चित्रपटांमध्ये काही नाटकीय आणि काही कॉमेडी प्रकार आहेत.
English: In Marathi movies, there are some dramatic and some comedy kinds.

FAQ:

Kinds चा अर्थ काय?

Kinds या शब्दाचे भाषांतर “प्रकार” असे केले जाऊ शकते. हे विविध प्रकार, श्रेणी किंवा एखाद्या गोष्टीचे प्रकार दर्शविण्यासाठी वापरले जाते.

Kinds चे समानार्थी शब्द काय?

Kinds चे समानार्थी शब्द – प्रकार, वाण, क्रमवारी.

Kinds चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

“प्रकार” या शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द “एकवचन” किंवा “एकल” आहे.

आज काय पाहिले:

Kinds Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment