Designation Meaning in Marathi | Designation चा अर्थ मराठीत

Designation Meaning in Marathi: आज आपण या लेखात “Designation” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया डेसिग्नेश चा अर्थ मराठीत [Designation  Meaning in Marathi] काय आहे.

Designation चा अर्थ मराठीत

Designation Meaning in Marathi
Designation Meaning in Marathi

Designation Meaning in Marathi: डेसिग्नेश या शब्दाचा अर्थ मराठी मध्ये पदनाम असा होतो.

Designation चा उच्चार =  डेसिग्नेश  ( पदनाम )

Designation Meaning in Marathi

 • अधिकृत स्थिती
 • संबंध
 • पदवी
 • अभिव्यक्ती
 • हेतू
 • ध्येय
 • पदनाम
 • पद
 • नाव
 • अधिकार
 • अगदी
 • उपाधी

Designation चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • नियुक्ती.
 • स्थिती.
 • उचलणे.
 • शीर्षक.
 • निवड.
 • नामकरण.
 • निवडणूक.
 • निवड.
 • ओळखणे.
 • पदवी.
 • ऑर्डिनेशन.
 • अपील.
 • प्रेरण.
 • संयोग.
 • टॅग करा.
 • संप्रदाय.
 • प्रोटेम्प्रो.
 • कार्यालय.
 • उपसर्ग.
 • अभिव्यक्ती.

Designation चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • नकार.
 • डिपॉझिशन.
 • इजेक्शन.
 • डिस्चार्ज.
 • काढणे.
 • हकालपट्टी.
 • डिसमिशन.
 • गोळीबार.
 • पाडाव.
 • बाद.
 • हकालपट्टी.
 • बेदखल करणे.
 • विद्रोह.
 • नापसंती.

Designation चे उदाहरण (Example):

English: The World Heritage designation does not have statutory authority in Britain.
Marathi: जागतिक वारसा पदनामाला (designation) ब्रिटनमध्ये वैधानिक अधिकार नाही..

English: National Designation is very much important for our country’s progress
Marathi: आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रीय पदनाम (designation) खूप महत्त्वाचे आहे.

FAQ:

Designation चा अर्थ काय?

डेसिग्नेश या शब्दाचा अर्थ मराठी मध्ये पदनाम असा होतो.

Designation चे समानार्थी शब्द काय?

Designation चे समानार्थी शब्द – नियुक्ती, स्थिती, उचलणे, शीर्षक, निवड, नामकरण, निवडणूक, निवड, ओळखणे, पदवी

Designation चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Designation चे विरुद्धार्थी शब्द – नकार, डिपॉझिशन, इजेक्शन, डिस्चार्ज, काढणे, हकालपट्टी, डिसमिशन, गोळीबार, पाडाव, बाद

आज काय पाहिले:

Designation Meaning in Marathi हे सर्व टॉपिक आपण आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment