Spouse Meaning in Marathi | Spouse चा अर्थ मराठीत

Spouse Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Spouse” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात स्पाउस शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Spouse चा अर्थ मराठीत [Spouse Meaning in Marathi] काय आहे.

Spouse चा अर्थ मराठीत

Spouse Meaning in Marathi
Spouse Meaning in Marathi

Spouse Meaning in Marathi: Spouse या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ पती किंवा पत्नी असा होतो.

Spouse चा उच्चार =  स्पाउस ( पती / पत्नी  )

Spouse Meaning in Marathi

 • पति
 • पत्नी
 • जीवनसाथी
 • जोडीदार
 • विवाहित
 • विवाहिता

Spouse चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • नवरा
 • सहचर
 • पत्नी
 • सोबती
 • पती
 • भागीदार
 • मदतनीस

Spouse चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • पदवीधर
 • बॅचलोरेट
 • स्पिनस्टर
 • युवती
 • अविवाहित
 • शत्रू

Spouse चे उदाहरण (Example):

English: Spouses must have respect for each other.
Marathi: जोडीदारात (Spouses) एकमेकांबद्दल आदर असायला हवा

English: Spouses should not interfere in each other’s corporate life.
Marathi: जोडीदाराने (Spouses) एकमेकांच्या कॉर्पोरेट आयुष्यात ढवळाढवळ करू नये.

FAQ:

Spouse चा अर्थ काय?

स्पाउस शब्दाचा अर्थ मराठी मध्ये पती किंवा पत्नी असा होतो.

Spouse चे समानार्थी शब्द काय?

Spouse चे समानार्थी शब्द – नवरा, सहचर, पत्नी, सोबती, पती, भागीदार, मदतनीस.

Spouse चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Spouse चे विरुद्धार्थी शब्द –  पदवीधर, बॅचलोरेट, स्पिनस्टर, युवती, अविवाहित, शत्रू.

आज काय पाहिले:

Spouse Meaning in Marathi हे सर्व टॉपिक आपण आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment