Humble Meaning in Marathi | Humble चा अर्थ मराठीत

Humble Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Humble” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात हंबल शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Humble चा अर्थ मराठीत [Humble Meaning in Marathi] काय आहे.

Humble चा अर्थ मराठीत

Humble Meaning in Marathi: हंबल या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ नम्र असा होतो.

Humble चा उच्चार =  हंबल ( नम्र )

Humble Meaning in Marathi

 • विनेशील
 •  नम्रशील
 • आज्ञाकारी
 •  नम्र

Humble चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • निम्न-वर्ग
 • सामान्य
 • प्लॅबी
 • गरीब
 • नगण्य

Humble चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • गर्विष्ठ
 • उदात्त
 •  असभ्य
 •  उन्नत
 •  उच्च.

Humble चे उदाहरण (Example):

English: He is a very humble man.
Marathi: तो एक अतिशय नम्र माणूस आहे.

English: She is humble about her goal.
Marathi: ती तिच्या ध्येयाबद्दल नम्र आहे.

FAQ:

Humble चा अर्थ काय?

Humble या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ नम्र असा होतो.

Humble चे समानार्थी शब्द काय?

Humble चे समानार्थी शब्द – निम्न-वर्ग, सामान्य, प्लॅबी, गरीब, नगण्य

Humble चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Humble चे विरुद्धार्थी शब्द – गर्विष्ठ, उदात्त, असभ्य, उन्नत, उच्च.

आज काय पाहिले:

Humble Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment