Emoji Meaning in Marathi | Emoji चा अर्थ मराठीत

Emoji Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Emoji” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात इमोजी शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Emoji चा अर्थ मराठीत [Emoji Meaning in Marathi] काय आहे.

Emoji Meaning in Marathi

Emoji Meaning in Marathi: इमोजी म्हणजे मोबाईल मध्ये चॅटिंग करताना वापरले जाणारे चिन्ह, स्माईल.

Emoji चा उच्चार =  इमोजी.

Emoji चा अर्थ मराठीत

एखादा पद धारण करणारा व्यक्तीचा कार्यकाळ.

Emoji चे समानार्थी शब्द (Synonym):

  • चिन्ह
  • चित्रलिपी
  • पत्र
  • आयडीओग्राम
  • आयकॉन
  • इमोटिकॉन
  • आकृती

Emoji चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

इमोजी ला कोणतेही विरुद्धार्थी शब्द नाही आहे.

Emoji चे उदाहरण (Example):

English: I like smile emoji.
Marathi: मला स्माईल इमोजी आवडतात.

English: Emojis shows the expression for a particular sentence.
Marathi: इमोजी विशिष्ट वाक्यासाठी अभिव्यक्ती दर्शविते.

English: There are various emojis we use while chatting on social media.
Marathi: सोशल मीडियावर गप्पा मारताना आपण विविध इमोजी वापरतो.

English: Emojis help us to show our expression in a particular sentence while chatting with friends, family, relatives.
Marathi: इमोजी आपल्याला मित्र, कुटुंब, नातेवाईक यांच्याशी गप्पा मारताना विशिष्ट वाक्यावर आपली अभिव्यक्ती दर्शविण्यास मदत करतात.

FAQ:

Emoji चा अर्थ काय?

 इमोजी म्हणजे मोबाईल मध्ये चॅटिंग करताना वापरले जाणारे चिन्ह, स्माईल

Emoji चे समानार्थी शब्द काय?

Emoji चे समानार्थी शब्द – चिन्ह, चित्रलिपी, पत्र, आयडीओग्राम, आयकॉन, इमोटिकॉन, आकृती.

Emoji चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

इमोजी ला कोणतेही विरुद्धार्थी शब्द नाही आहे.

आज काय पाहिले:

Emoji Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment