Religion Meaning in Marathi | Religion चा अर्थ मराठीत

Religion Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Religion” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात रिलिजन शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Religion चा अर्थ मराठीत [Religion Meaning in Marathi] काय आहे.

Religion चा अर्थ मराठीत

Religion Meaning in Marathi: रिलिजन या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ धर्म असा होतो.

Religion चा उच्चार =  रिलिजन ( धर्म )

Religion Meaning in Marathi

  • विश्वास
  • धर्म
  • देवपण
  • कर्तव्य
  • जीवशास्त्र
  • भक्ती

Religion चे समानार्थी शब्द (Synonym):

  • विश्वास

Religion चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

  • अविश्वास
  • नास्तिकता

Religion चे उदाहरण (Example):

English: Religion is important at National level.
Marathi: राष्ट्रीय स्तरावर धर्म महत्त्वाचा आहे.

English: He is a man with no religion.
Marathi: तो कोणताही धर्म नसलेला माणूस आहे.

FAQ:

Religion चा अर्थ काय?

 Religion या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ धर्म असा होतो.

Religion चे समानार्थी शब्द काय?

Religion चे समानार्थी शब्द – विश्वास.

Religion चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Religion चे विरुद्धार्थी शब्द –  अविश्वास, नास्तिकता.

आज काय पाहिले:

Religion Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment