Siblings Meaning in Marathi | Siblings चा अर्थ मराठीत

Siblings Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Siblings ” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात सिबलिंग्स शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Siblings चा अर्थ मराठीत [Siblings Meaning in Marathi] काय आहे.

Siblings चा अर्थ मराठीत

Siblings Meaning in Marathi
Siblings Meaning in Marathi

Siblings Meaning in Marathi: Siblings या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ सक्खे भाऊ किंवा बहीण असा होतो.

Siblings चा उच्चार =  सिबलिंग्स ( भावंड)

Siblings Meaning in Marathi

 • भावंड
 • भावंडे
 • सक्खे भाऊ किंवा बहीण
 • एकाच आई वडिलांची मुले

Siblings चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • भाऊ
 • बहीण
 • सावत्र भाऊ
 • सावत्र बहिण
 • नातेवाईक भाऊ किंवा बहीण
 • चुलत भाऊ

Siblings चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • असंबंधित

Siblings चे उदाहरण (Example):

English: Priya is my sibling.
Marathi: प्रिया माझी बहीण आहे.

English: Ram and Shyam both are siblings
Marathi: राम आणि श्याम दोघेही भावंडे.

English: Om has two siblings
Marathi: ओमला दोन भावंडे आहेत.

FAQ:

Siblings चा अर्थ काय?

सिबलिंग्स शब्दाचा अर्थ मराठी मध्ये भावंड असा होतो.

Siblings चे समानार्थी शब्द काय?

Siblings चे समानार्थी शब्द – भाऊ, बहीण, सावत्र भाऊ, सावत्र बहिण

Siblings चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Siblings चे विरुद्धार्थी शब्द – असंबंधित

आज काय पाहिले:

Siblings Meaning in Marathi हे सर्व टॉपिक आपण आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment