Crush Meaning in Marathi | Crush चा अर्थ मराठीत

Crush Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Crush” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात Crush शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Crush चा अर्थ मराठीत [Crush Meaning in Marathi] काय आहे.

Crush चा अर्थ मराठीत

Crush Meaning in Marathi
Crush Meaning in Marathi

Crush Meaning in Marathi: Crush या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ प्रेमी / प्रेमिका असा होतो.

Crush चा उच्चार =  क्रश ( प्रेमी / प्रेमिका )

Crush Meaning in Marathi

 • प्रेमी
 • तरुण वयातील तात्पुरता असणारे प्रेम
 • प्रेमिका
 • कोणावर प्रेम असणे

Crush चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • मोह
 • ट्राउंस
 • प्रेमी
 • गोंधळ

Crush चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • तुलनात्मक
 • नुकसान
 • द्वेष
 • वाईट

Crush चे उदाहरण (Example):

English: Rohit has a crush on Pooja.
Marathi: रोहितचा पूजावर प्रेम (क्रश) आहे.

English: I have a crush on Vicky Kaushal.
Marathi: माझा विकी कौशलवर क्रश आहे.

FAQ:

Crush चा अर्थ काय?

क्रश या शब्दाचा अर्थ मराठी मध्ये प्रेमी / प्रेमिका असा होतो.

Crush चे समानार्थी शब्द काय?

Crush चे समानार्थी शब्द – मोह, ट्राउंस, प्रेमी, गोंधळ.

Crush चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Crush चे विरुद्धार्थी शब्द – तुलनात्मक, नुकसान, द्वेष, वाईट.

आज काय पाहिले:

Crush Meaning in Marathi हे सर्व टॉपिक आपण आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment