Obsessed Meaning in Marathi | Obsessed चा अर्थ मराठीत

Obsessed Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Obsessed ” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात ओब्सेसज्ड शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Obsessed चा अर्थ मराठीत [Obsessed Meaning in Marathi] काय आहे.

Obsessed चा अर्थ मराठीत

Obsessed Meaning in Marathi: Obsessed या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ ध्यास घेतलेला असा होतो.

Obsessed चा उच्चार =  ओब्सेसज्ड ( वेड )

Obsessed Meaning in Marathi

 • वेड लागणे
 • ध्यास लागलेला
 • वेडलेले
 • मोहित
 • पीडित

Obsessed चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • मोहित
 • त्रासले
 • वर्चस्व गाजवले
 • झपाटलेला
 • बेफिकीर
 • वेढलेले
 • व्यग्र
 • मोहित
 • शोषून घेतले
 • पकडले
 • झेल

Obsessed चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • वैराग्य
 • बेफिकीर
 • उदासीन

Obsessed चे उदाहरण (Example):

English: Priya is obsessed with buying costly mobile.
Marathi: प्रियाला महागडे मोबाईल घेण्याचे वेड आहे.

English: Shaam was obsessed because of his son’s failure.
Marathi: मुलाच्या अपयशामुळे श्याम पीडित झाला होता.

English: Rohit was obsessed for buying new car.
Marathi: रोहितला नवीन कार घेण्याचे वेड होते.

FAQ:

Obsessed चा अर्थ काय?

ओब्सेसज्ड शब्दाचा अर्थ मराठी मध्ये वेड असा होतो.

Obsessed चे समानार्थी शब्द काय?

Obsessed चे समानार्थी शब्द – मोहित, त्रासले, वर्चस्व गाजवले, झपाटलेला, बेफिकीर, वेढलेले

Obsessed चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Obsessed चे विरुद्धार्थी शब्द –  वैराग्य, बेफिकीर, उदासीन.

आज काय पाहिले:

Obsessed Meaning in Marathi हे सर्व टॉपिक आपण आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment