Tenure Meaning in Marathi | Tenure चा अर्थ मराठीत

Tenure Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Tenure” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात टेन्यर शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Tenure चा अर्थ मराठीत [Tenure Meaning in Marathi] काय आहे.

Tenure Meaning in Marathi

Tenure Meaning in Marathi: टेन्यर या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ कार्यकाळ असा होतो.

Tenure चा उच्चार =  टेन्यर ( कार्यकाळ )

Tenure चा अर्थ मराठीत

एखादा पद धारण करणारा व्यक्तीचा कार्यकाळ.

Tenure चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • प्रशासन
 • शासन
 • वहिवाट
 • मालकी
 • ताबा
 • वापर
 • धारण
 • ठेवणे
 • मुदत
 • सत्ताधारी
 • भाडेकरू
 • वेळ
 • पदाची मुदत

Tenure चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • सोडणे
 • डिस्चार्ज
 • कमी
 • पडणे
 • फ्रीहोल्ड
 • सोडून देत
 • व्यत्यय
 • नोकरीची असुरक्षितता
 • गैरसमज

Tenure चे उदाहरण (Example):

English: The bungalow was occupied for 3 years tenure.    
Marathi: बंगला 3 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी ताब्यात होता.

English: Almost post graduation needs 2 years tenure.
Marathi: जवळजवळ पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी 2 वर्षांचा कार्यकाळ आवश्यक आहे.

English: The position of director was extended for 3 years tenure.
Marathi: संचालक पदाचा कार्यकाळ ३ वर्षांसाठी वाढवण्यात आला.

English: He shifted to Pune for a 5 year tenure.
Marathi: 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी ते पुण्यात शिफ्ट झाले.

FAQ:

Tenure चा अर्थ काय?

 Tenure या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ कार्यकाळ असा होतो.

Tenure चे समानार्थी शब्द काय?

Tenure चे समानार्थी शब्द – प्रशासन, शासन, वहिवाट, मालकी, ताबा, वापर.

Tenure चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Tenure चे विरुद्धार्थी शब्द –  सोडणे, डिस्चार्ज, कमी, पडणे, फ्रीहोल्ड.

आज काय पाहिले:

Tenure Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment