Biporjoy Meaning In Marathi | Biporjoy चा अर्थ मराठीत

Biporjoy Meaning In Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Biporjoy” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात होप शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Biporjoy चा अर्थ मराठीत [Biporjoy Meaning in Marathi] काय आहे.

Biporjoy Meaning in Marathi

Biporjoy Meaning in Marathi
Biporjoy Meaning in Marathi

Biporjoy Meaning in Marathi: Biporjoy या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ आपत्ती असा होतो.

Biporjoy चा उच्चार =  बिपरजोय ( आपत्ती)

Biporjoy चा अर्थ मराठीत

 • शोकांतिका
 • दुर्दैव
 • नासधूस

Biporjoy चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • आपत्ती
 • शोकांतिका
 • दुर्दैव
 • नासधूस
 • नाश
 • फियास्को
 • पराभव
 • अपयश
 • संकुचित करा
 • नासाडी
 • कहर
 • उजाड
 • प्रलय

Biporjoy चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • “आपत्ती” चे प्रतिशब्द “यश” किंवा “विजय” आहे.

Biporjoy चे उदाहरण (Example):

English: The project was a complete Biporjoy.
Marathi: प्रकल्प पूर्णतः विपरीत झाला.

English: The earthquake caused a massive Biporjoy in the city.
Marathi: भूकंपाने नगरात मोठं आपत्ती झालं.

English: The flood resulted in a humanitarian Biporjoy.
Marathi: पाणीपातीने मानवी हानी उद्भवली.

English: The plane crash was a tragic Biporjoy.
Marathi: विमान दुर्घटनेचं एक काळजीपूर्ण दुर्घटना होतं.

English: The oil spill caused an environmental Biporjoy in the coastal area.
Marathi: तेलचुपचापने तटस्थळील एक पर्यावरणाचं आपत्ती उद्भवली.

FAQ:

Biporjoy Meaning In Marathi?

Biporjoy या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ आपत्ती असा होतो.

Biporjoy चे समानार्थी शब्द काय?

Biporjoy चे समानार्थी शब्द – आपत्ती, शोकांतिका, दुर्दैव, नासधूस, नाश, पराभव, अपयश.

Biporjoy चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

“आपत्ती” चे प्रतिशब्द “यश” किंवा “विजय” आहे.

आज काय पाहिले:

Biporjoy Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment