Fiance Meaning in Marathi | Fiance चा अर्थ मराठीत

Fiance Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Fiance” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात फियान्स शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Fiance चा अर्थ मराठीत [Fiance Meaning in Marathi] काय आहे.

Fiance चा अर्थ मराठीत

Fiance Meaning in Marathi: फियान्स या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ वागदत्त पुरुष असा होतो.

Fiance चा उच्चार =  फियान्स ( वागदत्त पुरुष )

Fiance Meaning in Marathi

 • वर
 • नवरामुलगा
 • वागदत्त पुरुष

Fiance चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • संलग्न,
 • संलग्न व्यक्ती,
 • विवाहित,
 • व्यस्त व्यक्ती,
 • भावी जोडीदार
 • वर.

Fiance चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • घटस्फोट
 • विभाजन
 • विभक्त होणे
 • खंडन
 • शत्रू
 • द्वेष

Fiance चे उदाहरण (Example):

English: My fiancé and I were childhood friends.
Marathi: माझी मंगेतर आणि मी बालपणीचे मित्र होतो.

English: Riya’s fiancé says he will cut them off.
Marathi: रियाचा मंगेतर म्हणतो की तो त्यांना कापून टाकेल.

English: Vaishnavi started working and became sensible and ambitious, met her fiancé and settled down.
Marathi: वैष्णवीने काम करायला सुरुवात केली आणि ती समजूतदार आणि महत्त्वाकांक्षी बनली, तिच्या मंगेतराला भेटली आणि स्थायिक झाली.

FAQ:

Fiance चा अर्थ काय?

 Fiance या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ वागदत्त पुरुष असा होतो.

Fiance चे समानार्थी शब्द काय?

Fiance चे समानार्थी शब्द – संलग्न, संलग्न व्यक्ती, विवाहित, व्यस्त व्यक्ती, भावी जोडीदार आणि वर-वर.

Fiance चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Fiance चे विरुद्धार्थी शब्द –  घटस्फोट, विभाजन, विभक्त होणे, खंडन, शत्रू, द्वेष

आज काय पाहिले:

Fiance Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment