Forever Meaning in Marathi | Forever चा अर्थ मराठीत

Forever Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Forever” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात फॉरेव्हर शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Forever Meaning in Marathi | Forever चा अर्थ मराठीत काय आहे.

Forever Meaning in Marathi

Forever Meaning in Marathi: फॉरेव्हर या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ कायमचे असा होतो.

Forever चा उच्चार =  फॉरेव्हर ( कायमचे )

Forever चा अर्थ मराठीत

 • कधीही न संपता
 • चिरंतन
 • स्थिर

Forever चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • सतत
 • कायमस्वरूपी
 • अविरतपणे
 • चिकाटीने
 • वारंवार
 • नियमितपणे
 • नेहमी
 • सर्व वेळ

Forever चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • अधूनमधून
 • कधीही

Forever चे उदाहरण (Example):

English: I will love you forever.   
Marathi: मी तुझ्यावर कायम प्रेम करीन.

English: Shivani thinks that they will live together forever.
Marathi: ते दोघे कायमचे एकत्र राहतील असे शिवानीला वाटते.

English: Our friendship will last forever.
Marathi: आमची मैत्री कायम राहील.

English: You cannot expect yash to continue playing forever like he used to when was 30.
Marathi: यश 30 वर्षांचा असताना नेहमीप्रमाणे खेळत राहील अशी अपेक्षा तुम्ही करू शकत नाही.

FAQ:

Forever चा अर्थ काय?

 Forever या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ कायमचे असा होतो.

Forever चे समानार्थी शब्द काय?

Forever चे समानार्थी शब्द – सतत, कायमस्वरूपी, अविरतपणे, चिकाटीने, वारंवार, नियमितपणे, नेहमी, सर्व वेळ.

Forever चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Forever चे विरुद्धार्थी शब्द – अधूनमधून, कधीही

आज काय पाहिले:

Forever Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment