Migraine Meaning in Marathi | Migraine चा अर्थ मराठीत

Migraine Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Migraine” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात मायग्रेन शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Migraine चा अर्थ मराठीत [Migraine Meaning in Marathi] काय आहे.

Migraine Meaning in Marathi

Migraine Meaning in Marathi: मायग्रेन या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ त्रीव डोकेदुखी असा होतो.

Migraine चा उच्चार =  मायग्रेन ( त्रीव डोकेदुखी )

Migraine चा अर्थ मराठीत

ज्या लोकांचं सतत डोकं दुखत असतं त्यांना मायग्रेनचा त्रास असतो. मायग्रेन म्हणजे जास्त प्रमाणात डोकेदुखी.

Migraine चे समानार्थी शब्द (Synonym):

  • हेमिक्रानिया
  • megrim
  • मायग्रेन
  • डोक्यात दुःख.
  • सायनस डोकेदुखी.
  • जबरी डोकेदुखी.

Migraine चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

मायग्रेन साठी कोणताही विरुद्धार्थी शब्द नाहीये.

Migraine चे उदाहरण (Example):

English: Priya is suffering from migraine.        
Marathi: प्रियाला मायग्रेनचा त्रास आहे.

English: Shivani knew that she was suffering from migraine but had been unable to identify the cause.
Marathi: शिवानीला माहित होते की तिला मायग्रेनचा त्रास आहे पण कारण ओळखू शकली नाही.

FAQ:

Migraine चा अर्थ काय?

 Migraine या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ त्रीव डोकेदुखी असा होतो.

Migraine चे समानार्थी शब्द काय?

Migraine चे समानार्थी शब्द – हेमिक्रानिया, megrim, मायग्रेन, डोक्यात दुःख., सायनस डोकेदुखी., जबरी डोकेदुखी.

Migraine चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

मायग्रेन साठी कोणताही विरुद्धार्थी शब्द नाहीये.

आज काय पाहिले:

Migraine Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment