Influencer Meaning in Marathi | Influencer चा अर्थ मराठीत

Influencer Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Influencer” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात इन्फ्लुएन्सर शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Influencer चा अर्थ मराठीत [Influencer Meaning in Marathi] काय आहे.

Influencer Meaning in Marathi

Influencer Meaning in Marathi: इन्फ्लुएन्सर या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ प्रभावशाली असा होतो.

Influencer चा उच्चार =  इन्फ्लुएन्सर ( प्रभावशाली )

Influencer चा अर्थ मराठीत

अशी व्यक्ती जी इतरांच्या कृतींना प्रेरणा देते किंवा मार्गदर्शन करते.

Influencer चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • घंटागाडी
 • चव तयार करणारा
 • अधिकार
 • doyen
 • maven
 • जाणकार
 • सल्लागार
 • तज्ञ

Influencer चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • नवशिक्या
 • हौशी
 • नवागत
 • भरती
 • धोकेबाज
 • अनुयायी
 • प्रभाव नसलेला माणूस
 • नवशिक्या

Influencer चे उदाहरण (Example):

English: Some friends are having a bad influence on us.    
Marathi: काही मित्रांचा आपल्यावर वाईट प्रभाव पडतो.

English: She was still under the influence of alcohol.
Marathi: ती अजूनही दारूच्या नशेत होती.

English: Varad was a good influence.
Marathi: वरदचा चांगला प्रभाव होता.

English: He used his influence to get his niece a job.
Marathi: त्याने आपला प्रभाव वापरून आपल्या भाचीला नोकरी मिळवून दिली.

FAQ:

Influencer चा अर्थ काय?

 Influencer या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ प्रभावशाली असा होतो.

Influencer चे समानार्थी शब्द काय?

Influencer चे समानार्थी शब्द – घंटागाडी, चव तयार करणारा, अधिकार, doyen, maven, जाणकार, सल्लागार, तज्ञ

Influencer चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Influencer चे विरुद्धार्थी शब्द – नवशिक्या, हौशी, नवागत, भरती, धोकेबाज, अनुयायी, प्रभाव नसलेला, माणूस, नवशिक्या.

आज काय पाहिले:

Influencer Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment