Bonding Meaning in Marathi | Bonding चा अर्थ मराठीत

Bonding Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Bonding” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात बाँडिंग शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Bonding चा अर्थ मराठीत [Bonding Meaning in Marathi] काय आहे.

Bonding Meaning in Marathi

Bonding Meaning in Marathi: बाँडिंग या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ जवळच्या नातेसंबंधाची निर्मिती असा होतो.

Bonding चा उच्चार =  बाँडिंग ( जवळच्या नातेसंबंधाची निर्मिती )

Bonding चा अर्थ मराठीत

 • जवळच्या नातेसंबंधाची निर्मिती
 • सामाजिक संबंध वाढवण्याची प्रक्रिया

Bonding चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • सामील व्हा
 • कनेक्ट करा
 • बांधणे
 • निराकरण
 • चिकटवणे
 • संलग्न करा
 • सुरक्षित
 • बांधणे
 • काठी
 • सरस
 • डिंक
 • पेस्ट
 • सिमेंट
 • फ्यूज
 • जोडणी
 • सोल्डर

Bonding चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • जाऊ द्या
 • सोडविणे
 • उघडा
 • बांधणे
 • अनस्टिक

Bonding चे उदाहरण (Example):

English: Akshay and Pratik were friendly to each other, but there was no bonding.         
Marathi: अक्षय आणि प्रतीक एकमेकांशी मैत्रीपूर्ण होते, पण बॉन्डिंग नव्हते.

English: There was great bonding between Ram and Sham.
Marathi: राम आणि शाम यांच्यात छान नातं होतं.

English: That family has very close bonding with each other.
Marathi: त्या कुटुंबाचे एकमेकांशी खूप जवळचे नाते आहे.

FAQ:

Bonding चा अर्थ काय?

 Bonding या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ जवळच्या नातेसंबंधाची निर्मिती असा होतो.

Bonding चे समानार्थी शब्द काय?

Bonding चे समानार्थी शब्द – सामील व्हा, कनेक्ट करा, बांधणे, निराकरण, चिकटवणे, संलग्न करा, सुरक्षित, बांधणे, काठी, सरस, डिंक, पेस्ट, सिमेंट, फ्यूज, जोडणी, सोल्डर.

Bonding चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Bonding चे विरुद्धार्थी शब्द –  जाऊ द्या, सोडविणे, उघडा, बांधणे, अनस्टिक.

आज काय पाहिले:

Bonding Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment