Matriculation Meaning in Marathi 2023 | Matriculation चा अर्थ मराठीत

Matriculation Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Matriculation” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात मॅट्रिकलशन शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Matriculation चा अर्थ मराठीत [Matriculation Meaning in Marathi] काय आहे.

Matriculation Meaning in Marathi

Matriculation Meaning in Marathi: मॅट्रिकलशन या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ मॅट्रिकची परीक्षा असा होतो.

Matriculation चा उच्चार =  मॅट्रिकलशन ( शालांत परीक्षा )

Matriculation चा अर्थ मराठीत

  • मॅट्रिकलशन म्हणजे शालांत परीक्षा
  • मॅट्रिकलशन म्हणजे मॅट्रिकची परीक्षा

Matriculation चे समानार्थी शब्द (Synonym):

  • शालांत परीक्षा
  • दहावीची परीक्षा
  • माध्यमिक शाळेची शेवटची परीक्षा
  • माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होण्याची परीक्षा
  • माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होण्याचा समारंभ

Matriculation चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

  • Matriculation चे विरुद्धार्थी शब्द नाहीत. Matriculation हा शब्द माध्यमिक शाळेतून पदवी घेण्याची प्रक्रिया किंवा विद्यापीठात प्रवेश घेण्याची प्रक्रिया या दोन्ही गोष्टींसाठी वापरला जातो. म्हणूनच Matriculation चा विरुद्धार्थी शब्द असू शकत नाही.

Matriculation चे उदाहरण (Example):

English:  I have passed my Matriculation and now I am going to join university.
Marathi: मी माझा Matriculation उत्तीर्ण झालो आणि आता मी विद्यापीठात प्रवेश घेणार आहे.

English: Graduating from school is an important step for every student.
Marathi: विद्यालयातून पदवी घेणे ही प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी एक महत्त्वाची पायरी आहे.

English: Matriculation is an auspicious moment as it allows students to start a new chapter for their future.
Marathi: Matriculation हा एक आनंददायी क्षण आहे कारण तो विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भविष्यासाठी एक नवीन अध्याय सुरू करण्याची परवानगी देतो.

FAQ:

Matriculation चा अर्थ काय?

 Matriculation या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ शालांत परीक्षा असा होतो.

Matriculation चे समानार्थी शब्द काय?

Matriculation चे समानार्थी शब्द – शालांत परीक्षा, दहावीची परीक्षा, माध्यमिक शाळेची, शेवटची परीक्षा, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होण्याची परीक्षा, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होण्याचा समारंभ.

Matriculation चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Matriculation चे विरुद्धार्थी शब्द – Matriculation चे विरुद्धार्थी शब्द नाहीत.

आज काय पाहिले:

Matriculation Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment