Debit Meaning in Marathi | Debit चा अर्थ मराठीत

Debit Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Debit” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

डेबिट शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द आणि समानार्थी शब्द सुद्धा या लेखात दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Debit चा अर्थ मराठीत [Debit Meaning in Marathi] काय आहे.

Debit चा अर्थ मराठीत

Debit  Meaning in Marathi: Debit या शब्दाचा अर्थ मराठी मध्ये वजा असा होतो.

Debit  चा उच्चार =  डेबिट

Debit Meaning in Marathi

जेव्हा आपण आपल्या खात्यातून पैसे ट्रान्सफर करतो तेव्हा आपल्या खात्यातून पैसे वजा होतात यालाच आपण डेबिट असे म्हणतो.

Debit  चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • देणे
 • दायित्व
 • तोटे.
 • अपंग.
 • वजा
 • नकारात्मक
 • कमतरता.
 • संप
 • दोष

Debit  चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • मालमत्ता.
 • जास्त
 • क्रेडिट
 • सेटलमेंट
 • टॅली

Debit  चे उदाहरण (Example):

English: Rohit debited money from his bank account.
Marathi: रोहितने त्याच्या बँक खात्यातून पैसे काढले.

English: Yesterday ten thousand rupees was debited from Isha’s account.
Marathi: काल ईशाच्या खात्यातून दहा हजार रुपये वजा झाले.

English: Vaishnavi transfers 5000 rupees to Shivani so vaishnavi’s account is debited by 5000 rupees.
Marathi: वैष्णवीने शिवानीला 5000 रुपये ट्रान्सफर केले त्यामुळे वैष्णवीच्या खात्यातून 5000 रुपये वजा झाले.

FAQ:

Debit  चा अर्थ काय?

Debit या शब्दाचा अर्थ मराठी मध्ये वजा असा होतो.

Debit  चे समानार्थी शब्द काय?

Debit  चे समानार्थी शब्द – देणे, दायित्व, तोटे., अपंग., वजा, नकारात्मक, कमतरता., संप, दोष

Debit  चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Debit  चे विरुद्धार्थी शब्द – जास्त, क्रेडिट.

आज काय पाहिले:

Debit Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment