Entrepreneur Meaning in Marathi | Entrepreneur चा अर्थ मराठीत

Entrepreneur Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Entrepreneur” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात एन्त्रेप्रेनेऊर शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Entrepreneur चा अर्थ मराठीत [Entrepreneur Meaning in Marathi] काय आहे.

Entrepreneur Meaning in Marathi

Entrepreneur Meaning in Marathi: एन्त्रेप्रेनेऊर या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ उद्योजक असा होतो.

Entrepreneur चा उच्चार =  एन्त्रेप्रेनेऊर ( उद्योजक ).

Entrepreneur चा अर्थ मराठीत

 • व्यवसायीक
 • उद्योजक
 • व्यापारी
 • उद्योगपती
 • उद्यमी

Entrepreneur चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • व्यापारी
 • व्यावसायीक व्यक्ती
 • टायकून
 • व्यावसायिक स्त्री
 • विक्रेता
 • हसलर

Entrepreneur चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • कर्मचारी
 • कामगार

Entrepreneur चे उदाहरण (Example):

English: Rohit is a budding entrepreneur with good business ideas.
Marathi: रोहित हा एक नवोदित उद्योजक आहे ज्याच्या चांगल्या व्यावसायिक कल्पना आहेत.

English: Everybody knows Varad is a fabian entrepreneur and his future is bright.
Marathi: वरद हा एक फॅबियन उद्योजक आहे आणि त्याचे भविष्य उज्ज्वल आहे हे सर्वांना माहीत आहे.

English: That book tells you how to be a successful entrepreneur.
Marathi: ते पुस्तक तुम्हाला यशस्वी उद्योजक कसे व्हायचे ते सांगते.

FAQ:

Entrepreneur चा अर्थ काय?

 Entrepreneur या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ उद्योजक असा होतो.

Entrepreneur चे समानार्थी शब्द काय?

Entrepreneur चे समानार्थी शब्द – व्यापारी, व्यावसायीक व्यक्ती, टायकून, व्यावसायिक स्त्री, विक्रेता, हसलर

Entrepreneur चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Entrepreneur चे विरुद्धार्थी शब्द – कर्मचारी, कामगार

आज काय पाहिले :

Entrepreneur Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment