Trauma Meaning in Marathi | Trauma चा अर्थ मराठीत

Trauma Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Trauma” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात ट्रूमा शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Trauma चा अर्थ मराठीत [Trauma Meaning in Marathi] काय आहे.

Trauma चा अर्थ मराठीत

Trauma Meaning in Marathi: ट्रूमा या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ आघात असा होतो.

Trauma चा उच्चार =  ट्रूमा ( आघात )

Trauma Meaning in Marathi

 • शरीराला झालेली जखम
 • मनाला झालेला जबरदस्त आघात

Trauma चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • दुखापत,
 • जखम,
 • आघात,
 • धक्का,
 • नुकसान,
 • हानी,
 •  क्लेशकारक,
 • कोसळणे,
 • जखम,
 • तणाव,
 • बर्न,
 • कट,
 • अस्वस्थता,
 • भावनिक धक्का,
 • मानसिक आघात

Trauma चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • उपचार,
 • उपशमन,
 •  मदत,
 • आराम,
 • विंडफॉल,
 • मालमत्ता,
 • लाभ,
 • अधिक,
 • डॉक्टर

Trauma चे उदाहरण (Example):

English: Counseling is helping Rohit to work through this trauma.   
Marathi: या आघातातून रोहितला समुपदेशन मदत करत आहे..

English: Om had been through the trauma of losing a house.
Marathi: ओमला घर हरवल्याचा आघात झाला होता.

English: Psychological trauma is a major concern.
Marathi: मानसिक आघात ही एक प्रमुख चिंता आहे.

FAQ:

Trauma चा अर्थ काय?

Trauma या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ आघात असा होतो.

Trauma चे समानार्थी शब्द काय?

Trauma चे समानार्थी शब्द – दुखापत, धक्का, जखम, आघात, नुकसान, हानी, क्लेशकारक, कोसळणे, जखम, तणाव, बर्न, कट, अस्वस्थता, भावनिक धक्का, मानसिक आघात.

Trauma चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Trauma चे विरुद्धार्थी शब्द –  उपचार, उपशमन, मदत, आराम, विंडफॉल, मालमत्ता, लाभ, अधिक, डॉक्टर.

आज काय पाहिले:

Trauma Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment