Nepotism Meaning in Marathi | Nepotism चा अर्थ मराठीत

Nepotism Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Nepotism” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात ने᠎पटिज़म शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Nepotism चा अर्थ मराठीत [Nepotism Meaning in Marathi] काय आहे.

Nepotism Meaning in Marathi

Nepotism Meaning in Marathi: ने᠎पटिज़म या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ घराणेशाही असा होतो.

Nepotism चा उच्चार = ने᠎पटिज़म ( घराणेशाही )

Nepotism चा अर्थ मराठीत

  • वशिलेबाजी
  • पक्षपातीपणा
  • घराणेशाही

Nepotism चे समानार्थी शब्द (Synonym):

  • पक्षपात
  • अन्याय
  • गाठ

Nepotism चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

  • निष्पक्षता
  • तटस्थता
  • उदासीनता

Nepotism चे उदाहरण (Example):

English: Corruption is one form of Nepotism.
Marathi: भ्रष्टाचार हा पक्षपात चा एक प्रकार आहे.

English: Rohit is the victim of nepotism.
Marathi: रोहित हा घराणेशाहीचा बळी आहे.

English: Saily is accused of nepotism.
Marathi: सायलीवर घराणेशाहीचा आरोप आहे.

English: Nepotism is the reality of the Bollywood industry.
Marathi: नेपोटिझम हे बॉलिवूड इंडस्ट्रीचे वास्तव आहे.

English: Nepotism is the process of doing injustice with other intelligent candidates.
Marathi: नेपोटिझम ही इतर हुशार उमेदवारांवर अन्याय करण्याची प्रक्रिया आहे.

FAQ:

Nepotism चा अर्थ काय?

Nepotism या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ घराणेशाही असा होतो.

Nepotism चे समानार्थी शब्द काय?

Nepotism चे समानार्थी शब्द – पक्षपात, अन्याय, गाठ.

Nepotism चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Nepotism चे विरुद्धार्थी शब्द – निष्पक्षता, तटस्थता, उदासीनता.

आज काय पाहिले:

Nepotism Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment