Pursuing Meaning in Marathi | Pursuing चा अर्थ मराठीत

Pursuing Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Pursuing” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात परसुइंग शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Pursuing चा अर्थ मराठीत [Pursuing Meaning in Marathi] काय आहे.

Pursuing चा अर्थ मराठीत

Pursuing Meaning in Marathi: परसुइंग या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ पाठपुरावा करत आहे असा होतो.

Pursuing चा उच्चार =  परसुइंग ( पाठपुरावा करत आहे )

Pursuing Meaning in Marathi

 • पाठलाग करणे
 • पाठपुरावा करने
 • चालु ठेवणे
 • पुढे चालू ठेवणे
 • अनुकरण करने

Pursuing चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • मागे जा
 • मागे धावणे
 • पाठलाग
 • साठी प्रयत्न करा
 • साठी लक्ष्य ठेवा
 • अनुसरण करा
 • दिशेने कार्य करा

Pursuing चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • टाळा
 • सोडून द्या
 • पळून जा
 • सोडा
 • बंद करा
 • बाजुला हो

Pursuing चे उदाहरण (Example):

English: Vaishnavi is pursuing MBA from Pune University.   
Marathi: वैष्णवी पुणे विद्यापीठातून एमबीए करत आहे.

English: I want to  pursue all my dreams in future.
Marathi: मला भविष्यात माझ्या सर्व स्वप्नांचा पाठपुरावा करायचा आहे.

English: Kalyani is pursuing her degree in architecture.
Marathi: कल्याणी आर्किटेक्चरमध्ये पदवी घेत आहे.

FAQ:

Pursuing चा अर्थ काय?

 Pursuing या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ पाठपुरावा करत आहे असा होतो.

Pursuing चे समानार्थी शब्द काय?

Pursuing चे समानार्थी शब्द – मागे धावणे, पाठलाग, साठी प्रयत्न करा.

Pursuing चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Pursuing चे विरुद्धार्थी शब्द –  टाळा, सोडून द्या, पळून जा, सोडा.

आज काय पाहिले:

Pursuing Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment