Splash Meaning in Marathi | Splash चा अर्थ मराठीत

Splash Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Splash” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात स्प्लॅश शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Splash चा अर्थ मराठीत [Splash Meaning in Marathi] काय आहे.

Splash Meaning in Marathi

Splash Meaning in Marathi
Splash Meaning in Marathi

Splash Meaning in Marathi: स्प्लॅश या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ उसळणे असा होतो.

Splash चा उच्चार =  स्प्लॅश ( उसळणे )

Splash चा अर्थ मराठीत

 • उसळणे
 • चुराडा करणे
 • झळकावणे
 • शिंपडणे
 • सडा घालणे

Splash चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • उसळणे
 • चुराडा करणे
 • झळकावणे
 • शिंपडणे
 • सडा घालणे
 • शिंतोडे लावणे
 • शिंपणे
 • झेप घेणे

Splash चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • जमा होणे
 • सुकणे
 • लपणे
 • साफ करणे
 • दूर करणे

Splash चे उदाहरण (Example):

EnglishMarathi
The child splashed in the pool.मूल पूलमध्ये स्प्लॅश करत होते.
The car splashed through the puddle.कार खड्ड्यातून स्प्लॅश करत गेली.
She splashed cold water on her face.तिने तिच्या चेहऱ्यावर थंड पाणी शिंपडले.
The waves splashed against the shore.लाटा किनार्‍यावर स्प्लॅश करत होत्या.
The paint splashed onto the wall.रंग भिंतीवर स्प्लॅश झाला.
Splash Meaning in Marathi

FAQ:

Splash चा अर्थ काय?

 Splash या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ उसळणे असा होतो.

Splash चे समानार्थी शब्द काय?

Splash चे समानार्थी शब्द – उसळणे, चुराडा करणे, झळकावणे, शिंपडणे, सडा घालणे, शिंतोडे लावणे,शिंपणे,झेप घेणे.

Splash चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Splash चे विरुद्धार्थी शब्द – जमा होणे, सुकणेलपणे, साफ करणे, दूर करणे

आज काय पाहिले:

Splash Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment