Counselling Meaning In Marathi | Counselling चा अर्थ मराठीत

Counselling Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Counselling” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात Counselling शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. चला तर बगूया Counselling Meaning in Marathi | Counselling चा अर्थ मराठीत काय आहे.

Counselling Meaning in Marathi

Counselling Meaning in Marathi
Counselling Meaning in Marathi

Counselling Meaning in Marathi: मराठीत, “Counselling” चे भाषांतर “परमर्श” किंवा “मार्गदर्शन” असे केले जाऊ शकते.

दोन्ही संज्ञा वैयक्तिक, भावनिक किंवा मानसिक आव्हानांना तोंड देत असलेल्या व्यक्तीला मार्गदर्शन, सल्ला आणि समर्थन प्रदान करण्याचा सामान्य अर्थ व्यक्त करतात.

Counselling चा अर्थ मराठीत

  • समुपदेशन
  • परमर्श
  • मार्गदर्शन

Counselling चे समानार्थी शब्द (Synonym):

  • मराठीत “सल्ला” (सल्ला) असा समानार्थी शब्द आहे, ज्याचा अर्थ सल्ला किंवा मार्गदर्शन असाही होतो.

Counselling चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

  • मराठीत “समुपदेशन” साठी प्रतिशब्द “स्वतंत्र” असा असू शकतो, ज्याचा अर्थ स्वतंत्र किंवा स्वावलंबी असा होतो. समुपदेशनामध्ये इतरांकडून मार्गदर्शन आणि समर्थन मिळवणे समाविष्ट असले तरी, “स्वतंत्र” असणे म्हणजे बाह्य सहाय्य किंवा सल्ल्याशिवाय स्वतःच गोष्टी हाताळण्यास सक्षम असणे.

Counselling चे उदाहरण (Example):

येथे Counselling साठी इंग्रजी आणि मराठीतील 10 उदाहरणे वाक्ये आहेत, जी टेबलच्या स्वरूपात सादर केली आहेत:

English SentenceMarathi Sentence
I am seeking counseling for my relationship issues.माझ्या संबंधांच्या समस्यांसाठी मार्गदर्शन शोधतो आहे.
The counselor provided guidance on managing stress.मार्गदर्शकाने तणाव व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शन प्रदान केले.
She attends counseling sessions for her anxiety.तिची चिंतामुळे ती परामर्श सत्रांची सभा आयोजित करते.
Counseling can help individuals cope with grief.परामर्शाने व्यक्तींना दु:खाशी सामंजस्य तयार करण्यात मदत करू शकते.
The couple went for pre-marital counseling.जोडप्याने वैवाहिक परामर्शासाठी गेले.
He provides counseling services for addiction.तो व्यसनाविषयी परामर्श सेवा प्रदान करतो.
The counselor offers career counseling to students.मार्गदर्शक विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध करतो.
The counseling session helped her make decisions.परामर्श सत्र ती निर्णय करण्यात मदत केली.
Family counseling can improve communication.कुटुंब परामर्शाने संवाद सुधारू शकते.
The counselor listened attentively during the session.परामर्श सत्रात मार्गदर्शक गंभीरपणे ऐकले.

FAQ:

Counselling चा अर्थ काय?

मराठीत, “Counselling” चे भाषांतर “परमर्श” किंवा “मार्गदर्शन” असे केले जाऊ शकते.

Counselling चे समानार्थी शब्द काय?

सल्ला

Counselling चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

स्वतंत्र

आज काय पाहिले:

Counselling Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment