Privileged Meaning in Marathi | Privileged चा अर्थ मराठीत

Privileged Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Privileged” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात प्रिव्हिलेजड शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Privileged चा अर्थ मराठीत [Privileged Meaning in Marathi] काय आहे.

Privileged Meaning in Marathi

Privileged Meaning in Marathi: प्रिव्हिलेजड या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ विशेषाधिकार प्राप्त असा होतो.

Privileged चा उच्चार =  प्रिव्हिलेजड ( विशेषाधिकार प्राप्त )

Privileged चा अर्थ मराठीत

 • विशेषाधिकार
 • विशेष हक्क
 • विशेष सुविधा
 • सौभाग्य
 • विशेष लाभ

Privileged चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • विशेषाधिकार
 • हक्क
 • बरोबर
 • फायदा
 • परवानगी
 • विद्याशाखा
 • सवलत
 • सूट
 • प्रतिकारशक्ती
 • सन्मान
 • आनंद
 • जन्मसिद्ध हक्क

Privileged चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • गैरसोय
 • निर्बंध
 • अडथळा
 • जबाबदारी
 • हानी
 • ओझे
 • कर्तव्य
 • बंधन
 • अप्रिव्हिलेज

Privileged चे उदाहरण (Example):

English: We have the privilege of having you as our principal.
Marathi: तुम्ही आमचे प्राचार्य म्हणून आम्हाला लाभले आहे.

English: Handicapped students get certain privileges in board exams.
Marathi: अपंग विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेत काही विशेष सवलती मिळतात.

FAQ:

Privileged चा अर्थ काय?

 Privileged या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ विशेषाधिकार प्राप्त असा होतो.

Privileged चे समानार्थी शब्द काय?

Privileged चे समानार्थी शब्द – विशेषाधिकार, हक्क, बरोबर, फायदा, परवानगी, विद्याशाखा, सवलत, सूट, प्रतिकारशक्ती, सन्मान, आनंद, जन्मसिद्ध हक्क.

Privileged चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Privileged चे विरुद्धार्थी शब्द – गैरसोय, निर्बंध, अडथळा, जबाबदारी, हानी, ओझे, कर्तव्य, बंधन, अप्रिव्हिलेज

आज काय पाहिले:

Privileged Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment