Severe चा अर्थ मराठीत | Severe Meaning in Marathi

Severe Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Severe” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात सेवेरे शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Severe चा अर्थ मराठीत [Severe Meaning in Marathi] काय आहे.

Severe Meaning in Marathi

Severe Meaning in Marathi
Severe Meaning in Marathi

Severe Meaning in Marathi: सेवेरे या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ विशेषाधिकार प्राप्त असा होतो.

Severe चा उच्चार =  सेवेरे ( गंभीर )

Severe चा अर्थ मराठीत

 • गंभीर
 • कठोर
 • कडक
 • भयंकर
 • जहाल
 • विकट

Severe चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • कठोर
 • कडक
 • भयंकर
 • जहाल
 • विकट
 • उग्र

Severe चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • सौम्य
 • मऊ
 • कमी
 • कमी
 • हलके
 • क्षीण

Severe चे उदाहरण (Example):

MarathiEnglish
गरिबीने गंभीर समस्या निर्माण केली आहे.Poverty has created a severe problem.
दुष्काळामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांची नासाडी झाली आहे.The severe drought has caused widespread crop failure.
त्याने गंभीर गुन्हा केला आहे.He has committed a serious crime.
वादळामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.The severe storm caused widespread damage.
त्याने गंभीर हल्ला केला.He made a severe attack.
रुग्णाला न्यूमोनियाचा गंभीर आजार झाला आहे.The patient is suffering from a severe case of pneumonia.

FAQ:

Severe चा अर्थ काय?

 Severe या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ गंभीर असा होतो.

Severe चे समानार्थी शब्द काय?

Severe चे समानार्थी शब्द – कठोर, कडक, भयंकर, जहाल, विकट, उग्र.

Severe चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Severe चे विरुद्धार्थी शब्द -सौम्य, मऊ, कमी, कमी, हलके, क्षीण.

आज काय पाहिले:

Severe Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment