Inconvenience Meaning in Marathi | Inconvenience चा अर्थ मराठीत

Inconvenience Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Inconvenience” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात इन्कनव़ीनीअन्स् शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Inconvenience चा अर्थ मराठीत [Inconvenience Meaning in Marathi] काय आहे.

Inconvenience Meaning in Marathi

Inconvenience Meaning in Marathi: इन्कनव़ीनीअन्स् या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ गैरसोय असा होतो.

Inconvenience चा उच्चार =  इन्कनव़ीनीअन्स् ( गैरसोय )

Inconvenience चा अर्थ मराठीत

 • गैरसोय
 • असुविधा
 • त्रास
 • अडचण

Inconvenience चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • त्रास
 • त्रास देणे
 • अडचणी
 • अडथळा
 • अस्वस्थता
 • चीड
 • उपद्रव
 • खाजगीपणा
 • दोष

Inconvenience चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • सुविधा
 • मदत

Inconvenience चे उदाहरण (Example):

English:  Shivani apologizes for the inconvenience caused to you.    
Marathi: शिवानी तुम्हाला झालेल्या गैरसोयीबद्दल माफी मागतो.

English: The meaning of inconvenience is to cause Discomfort.
Marathi: गैरसोयीचा अर्थ अस्वस्थता निर्माण करणे.

English: The bad smell caused inconvenience to people in the meeting hall.
Marathi: दुर्गंधीमुळे सभामंडपातील लोकांची गैरसोय झाली.

English: We regret the inconvenience caused to you.
Marathi: तुम्हाला झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत.

FAQ:

Inconvenience चा अर्थ काय?

 Inconvenience या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ गैरसोय असा होतो.

Inconvenience चे समानार्थी शब्द काय?

Inconvenience चे समानार्थी शब्द – त्रास, त्रास देणे, अडचणी, अडथळा, अस्वस्थता, चीड, उपद्रव, खाजगीपणा, दोष.

Inconvenience चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Inconvenience चे विरुद्धार्थी शब्द – सुविधा, मदत

आज काय पाहिले:

Inconvenience Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment